Tietosuojaseloste

Yrityksemme tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä tavalla. Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla versio verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti. 

Rekisterinpitäjä: 

Yrityksen nimi: Neuvonta Rauhala Oy/S Media

Y-tunnus: 0850570-8

Osoite: Kampusranta 9 C1, 60320 Seinäjoki

Puhelin: 040 842 0462

Rekisteriasioista vastaava henkilö: 

Nimi: Jyrki Rauhala

Sähköposti: jyrki.rauhala@smedia.fi

Rekisterissä käytetty järjestelmä: eMailer -järjestelmä 

Rekisterin nimi: 

Yrityksen asiakkuuksien hoitoon liittyvä rekisteri 

Rekisterin pitämisen peruste 

Rekisterissä olevien tietojen säilytys perustuu joko
sopimussuhteeseen yrityksemme kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen
tietojen tallentamiseen tai yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa
liiketoimintamme edellytyksen kannalta. 

Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai
liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien
mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot. 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin.  

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta: 

· Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa,
että voit milloin tahansa saada tietosi saataville. 

· Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita
henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja.
Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole
asianmukaista syytä. 

· Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen 

· Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä 

· Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä,
jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan,
ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää 

· Tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna 

Rekisterin tietosisältö (henkilötietolomakkeiden kentät) 

· Etu- ja sukunimi 

· Titteli 

· Yhteystiedot 

· Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto 

· Markkinointilupa tai kielto 

· Evästäiden kautta kerättävät tiedot 

· Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot 

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon
tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, yhtiö sekä kontaktitiedot
kuten sähköposti ja puhelinnumero. 

Tietolähteet 

Lisäksi liiketoimintaan liittyen esimerkiksi uusien asiakkaiden
hankinnassa voimme käyttää esimerkiksi mediasta poimittuja nimiä, joihin
voimme ottaa yhteyttä liiketoimintamielessä. 

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen 

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa
kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa
rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt
tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille
tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin
toiminta-ajatusta. 

Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista: 

· Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain nimi, yritys sekä sähköpostiosoite. 

Scroll to Top